Technical Support: Q & A

   English   日本語   Español   Tiếng Việt   Indonesian

Không thể Nhận Dạng Giọng Nói trong MAC OS-X

Vui lòng kiểm tra những điều sau nếu bạn đang gặp vấn đề về nhận dạng giọng nói:

1. Đảm bảo bạn đang sử dụng một micro "gắn vào tai nghe" loại tốt.
2. Chắc chắn Micro phải đặt cách miệng bạn khoảng 2-3 inches (5-7 cm).
3. Đảm bảo bạn không nói trước khi máy tính bắt đầu "nghe". Click nút headphone sau khi chương trình đã ngừng nhận dạng. Bạn phải nghe được giọng nói của mình. Bạn phải nghe rõ giọng của mình, không mất từ nào.
4. Kiểm tra micro đã được chọn (trong hệ điều hành), tinh chỉnh âm thanh đầu vào và micro đã được điều chỉnh phù hợp.

Lưu ý: Vui lòng không chỉnh âm thanh trong khi đang chạy giáo trình.

Chỉnh âm lượng thu vào

  • Chọn Apple menu > System Preferences.
  • Dưới mục "Hardware", click sound và chọn "Input".
  • Dưới danh sách các thiết bị, chọn thiết bị thu âm mà bạn muốn chỉnh âm lượng.
  • Kéo thanh trượt "Input volume" về bên trái hoặc phải để giảm hoặc tăng âm lượng thu vào.

 

 

 

Thanh đo "Input level" hiển thị âm thanh của thiết bị thu vào đang được chọn là lớn hay nhỏ.
Nếu âm thanh thu vào quá nhỏ, bạn có thể muốn tăng âm lượng lên. Nếu âm lượng quá lớn, bạn có thể muốn giảm âm lượng xuống để âm thanh thu được không quá lớn.
Khi sử dụng micro tích hợp sẵn trong máy tính của bạn, bạn càng tăng âm lượng thu, nó sẽ càng thu nhiều tạp âm hơn.

Kiểm tra Micro

  • Chọn Apple menu > System Preferences và click Speech.
  • Click Settings và chọn một micro từ menu xổ xuống "Microphone".
  • Click nút "Calibrate" bên cạnh menu Microphone xổ xuống.
  • Khi đang nói, chỉnh thanh trượt để thanh đo luôn ở giữa vùng màu xanh lá. Làm theo các hướng dẫn trong phần "Microphone calibration".

Need more help? Get support and provide details about your issue.