Technical Support: Q & A

   English   Tiếng Việt   Indonesian

Làm cách nào để chuyển một phòng lab từ dạng cài đặt riêng lẻ trên từng máy con (StandAlone) thành dạng cài đặt tập trung trên hệ thống mạng (Networked Installation)

1) Ngồi tại một máy con
- Xoá tất cả các thư mục liên quan đến DynEd (xem phần Lưu ý)
- Sử dụng DynEd DVD và cài đặt lên một nơi trên máy chủ lưu trữ (fileserver) của bạn.
- Cài đặt từng giáo trình
2) Đến từng máy con còn lại trên hệ thống
- Xoá toàn bộ các thư mục liên quan đến DynEd (xem phần Lưu ý)
- Tạo một shortcut đến tập tin DynEd\Launchw.Exe như mô tả trong hướng dẫn ở liên kết phía trên.

 

Lưu ý:
1) Các thư mục cần xoá là các thư mục như:
- C:\Program Files\DynEd
- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DynEd (XP)
- C:\ProgramData\Dyned (Vista/Windows 7)
2) Một lựa chọn nữa, bạn có thể xoá tất cả nhưng để lại thư mục "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DynEd". Vì sao nên làm vậy? Thư mục CONTENT chứa những thành phần chiếm nhiều băng thông như âm thanh và các đoạn phim. Nếu bạn để lại thư mục CONTENT trên máy con, giáo trình sẽ tự động tìm và sử dụng bản này thay vì bản trên máy chủ. Điều này đồng nghĩa với việc bạn giảm tải cho máy chủ rất nhiều. Sau này nếu bạn chạy ứng dụng UpToDate để cập nhật, bạn không cần phải cập nhật các tập tin trong thư mục CONTENT của máy con.


Need more help? Get support and provide details about your issue.